Hackthat
v3.0.262

2020.08.05 20:52:21

   


 

A Használat Feltételei


FIGYELEM! Amennyiben nem értesz egyet a Használat Feltételeivel,
nem tekinted magadra nézve kötelezőnek azt, NEM használhatod a játékot!


A Használat Feltételei utolsó módosításának dátuma: 2010. 04. 23.
Amennyiben az új verzióval nem értesz egyet, töröld a profilod a Beállítások menüpont
alatti opcióval és jelentkezz ki a játékból!

Szolgáltatás

Jelen számítógépes webalkalmazás (továbbiakban "szolgáltatás") használata szigorú feltételekhez kötött. A játékba való regisztrálással, illetve bejelentkezés utáni, a játék számítógépes rendszeren történő megjelenítésével, a játék szerverével történő bármilyen kommunikációval igénybe veszed a Hackthat.net szolgáltatását, mely során kijelented, hogy elolvastad, megértetted és elfogadod a Használat Feltételeit.

A SZOLGÁLTATÁS JELLEGÉT TEKINTVE JÁTÉK, SEMMI KÖZE NINCS A VALÓSÁGHOZ! ITT SENKI NEM TÖR SEMMIT, NEM SEGÍT VALÓDI TÖRÉSBEN! AZ ÜZEMELTETŐK ELÍTÉLIK A VALÓDI HACKEREKET, ADATHALÁSZOKAT, BŰNÖZŐKET! A JÁTÉK KIZÁRÓLAG A SZÓRAKOZÁST SZOLGÁLTATJA, NEM SEGÍT SEMMIFÉLE FENT EMLÍTETT TECHNIKA ELSAJÁTÍTÁSÁBAN!

Felelősség korlátozása

A Hackthat.net mindig törekszik biztosítani a szolgáltatásának elérhetősését. Sajnos, bizonyos körülmények felett nincs ellenőrzésünk, néhány szolgáltatásunk nem mindig elérhető. A szolgáltatás használója (továbbiakban "játékos") tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást csakis saját felelősségére használhatja! A Hackthat.net nem vállal semmilyennemű felelősséget (beleértve, de nem kizárólagosan) az adatvesztésért, adatok harmadik fél által történő ellopásáért, a szolgáltatás minőségéből adódó problémákért.

Regisztráció

A szolgáltatás (vagy egyes részeinek) az igénybe vétele regisztrációhoz köthető. A játékos kijelenti, hogy a regisztrációkor megadott adatot érvényesek, valódiak, és kijelenti, hogy ezek valódiságát a Hackthat.net kérésére 3 munkanapon belül bármikor igazolja. Ennek elmulasztása esetén a Hackthat.net korlátozhatja, vagy megszüntetheti a szolgáltatás elérhetőségét a játékos számára. Tilos ugyanannak a személynek többször regisztrálnia illetve több profilt párhuzamosan futtatni a játékban.

Kilépés

A Hackthat.net lehetőséget ad a szolgáltatás használatának a befejezésére. A játékos a Beállítások menüpont alatt bármikor kérheti profilja törlését. A játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése (technikai okok miatt) több napos késéssel történhet. NEM TÖRLŐDNEK A JÁTÉKOS ÁLTAL KÉSZÍTETT BEJEGYZÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, ÜZENETEK, AVATAR KÉPEK ILLETVE EZEK MEGJELENÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES, JÁTÉKOSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK. Ezen adatok, bejegyzések, termékek tulajdonjogát a játékos a küldés időpoontjában a Hackthat.net -re ruházza, aki ezek felett tetszés szerint rendelkezhet.

Fórum / Chat

A Hackthat.net különféle csatornákat biztosíthat a játékosok közti kommunikáció megteremtésére. A játékos tudomásul veszi, hogy a kommunikáció során az üzeneteket a rendszer elmenti, amit bármikor, még a Kilépési vagy Eltiltási procedúra után is tetszőlegesen felhasználhat. A játékos felelős az üzenetek tartalmáért. Szeméremsértő, idegengyűlölő, támadó és törvénytelen tartalom beküldése tilos! Ugyancsak tilos más szolgáltatásokat, játékokat, termékeket reklámozó, azokat népszerűsítő tevékenységeket folytatni ezeken a csatornákon.

Tiltott tevékenységek

A játékos nem használhat olyan programot vagy mehanizmust mely megváltoztatja a szolgáltatás működését, megjelenését. A játékosnak tilos olyan műveletet végeznie mely elfogadhatatlan vagy mértéken felül használják a technikai erőforrásokat. A játékos nem blokkolhatja, nem törölheti és nem módosithatja a tartalmat melyet Hackthat.net szervere küld neki, a szolgáltatás használata során. Tilos a szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és egyéb anyagokat blokkolni, módosítani, függetlenül miképp történik az: tudatosan vagy pop-up-blockerrel, textuális olvasóval vagy hasonló eljárással. Szigorúan tilos minden olyan tevékenyég, melyek jogtalanul előnyhöz/hátrányhoz juttatnak egy vagy több játékost, ide tartozik például a többszöri regisztráció illetve egy egymás profiljának "ellopása".
TILOS A SZOLGÁLTATÁS ROSSZ HÍRNEVÉT KELTENI (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN) LÁTOGATÓK MEGTÉVESZTŐ MÓDON TÖRTÉNŐ IDECSALOGATÁSÁVAL, VALÓS HACKER ILLETVE CRACKER TARTALOM UTÁN TÖRTÉNŐ ÉRDEKLŐDÉSSEL, TERJESZTÉSSEL, UTALÁSSAL, VAGY EZEKHEZ FŰZŐDŐ BÁRMILYEN TEVÉKENYSÉGGEL!

Eltiltás

A játékostól időlegesen vagy folyamatosan a Hackthat.net megtagadhatja a szolgáltatás elérését, külön indok nélkül.

Általános viselkedés

A játékba való regisztráció során a játékos kijelenti, hogy egyetért az itt felsorolt, általános viselkedési normákkal, és magára nézve kötelezőnek fogadja az alkalmazásukat! A hackthat játékosai szeretik és tisztelik az üzemeltetőket (továbbiakban 'adminisztrátor' vagy 'teremtő'). Ennek fényében mindent megtesznek azért, hogy az adminisztrátorok a játékon kívül is, a való életben a lehető legnagyobb figyelmet és odaadást kapják. Ilyen magatartásba tartozik többek közt (de nem kizárólagosan) a tömegközlekedési eszközön való utazás során az ülőhely átadása az adminisztrátoroknak, gyorséttermekben, moziban, vagy bármilyen más publikus helyen a sorban való előre engedés (illetőlegesen az igénybevett étel, mozijegy ellenértékének a kifizetése), ezen kívül bárhol, bármikor, nevük említése vagy róluk készült fénykép, videó vagy bármilyen más audiovizuális mű megtekintése során legaláb 5 (azaz öt) másodperces földre borulás.

Adatvédelem

A Hackthat.net fenntartja a jogot, hogy tárolja a személyes adatokat. Ellenőrizheti a Használat Feltételei és a használatban levő jog betartását. Ilyen adatok lehetnek: IP cim, csatlakozási idő, csatlakozási modszer, regisztrált e-mail cím és a megadott személyes adatok. A Fórumon megadott adatok szintén tároásra kerülnek. A Hackthat.net fenntartja a jogot, hogy a törvénynek és más alapszabályoknak megfelelően, a hatóságoknak, ügyvédeknek, tisztviselőknek kiadja a személyes adatokat, amennyiben ez szükséges és amennyire szükséges, olyan mértékben, amilyenben a Hackthat.net jogainak védelme vagy a hatóságok jogainak védelme megköveteli. Továbbá, a játékos adatait harmadik személynek promóciós célokra a Hackthat.net átadhatja.
A játékos bármikor tiltakozhat adatai tárolása miatt. A tiltakozást követően a Kilépési procedúra lép érvénybe.

Prémium szolgáltatások

A Hackthat.net fenntartja a jogot, hogy a fizetős, prémium szolgáltatásait bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggessze, megszüntesse, vagy az igénybe vételhez szükséges összeget (pontokat vagy pénzösszeget), illetve a játékos prémium pont egyenlegét tetszőlegesen módosítsa. A játékos a Használat feltételeinek elfogadásával kijelenti, hogy nem tart igényt semmilyennemű kártérítésre az előbb említett esetekben a Hackthat.net -től!

 

A Használat Feltételeinek egyéb részleteivel kapcsolatban a Hackthat.net a magyar jogot tekinti irányadónak!

 
 Copyright © by Hackthat.net 2006-2020. Minden jog fenntartva! hacker game A Használat Feltételei @828
Generated: 76 ms, 1 + 0
_tou = ""